keskiviikko 16. syyskuuta 2020

WHALES IN MY BEDROOM / VALAITA MAKUUHUONEESSANI

 

Just before falling asleep I think of whales, dreamlike creatures in another, submarine, world. 


       A school of porpoises, sketch/ Pyöriäisparvi, luonnos  2020

   

Juuri ennen nukahtamista ajatellen valaita, unenomaisia olentoja toisessa, vedenalaisessa, maailmassa.

 
Some of my killer whales / Joitakin miekkavalaitani

More about whales, me and others / Enemmän valaista, minusta ja muista:                   https://changesonnorthernshores.org/

 

 

 

 

tiistai 15. syyskuuta 2020

Time and Eternity


    Labyrinth, Chinese ink on marble / Labyrintti, tussi marmorille  2020

                                                                                                                      

Every now and then I have stopped to ponder the concepts of time and eternity. As a result of the pondering was born a series of different artworks. 

Aika ajoin olen pysähtynyt miettimään ajan ja ikuisuuden käsitteitä. Miettimisten tuloksena on syntyny sarja pieniä teoksia, joista tässä muutama.

 

      

The time of the Sun  / Auringon aika  2016

Cyclic time / Syklinen aika 2015

 

Time is a strange and manifold concept, bound in different cultural and historical frames.  Time can be cyclic like the seasons of the year or the celestial time of the sun, moon and the planets. It can be linear like the time of human and animal life. 

Aika on outo ja moninainen käsite. Se on sidoksissa erilaisiin kulttuurisiin ja historiallisiin kehyksiin. Se voi olla syklinen, luonnollinen aika, niin kuin vuodenaikojen vaihtelu tai planeettojen, auringon ja kuun taivaallinen aika. Se voi olla lineaarinen, kuten ihmisen tai eläimen elämän aika.The Death of the Rats (inspired by the books of Terry Pratchet) 

Rottien kuolema (terry Pratchetin kirjojen inspiroima) 2012 

                                                                                    

 But eternity is the domain of gods.  

           Mutta ikuisuus on jumalten aluetta. 

Kronos  2017